• Địa chỉ
  CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

 • Email:
  hcm@saac.com.vn

 • Hotline:
  0909012357

Chi tiết

TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

LẬP HỒ SƠ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO HƯỚNG DẪN TẠI NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 41/2017/TT-BTC    

Quy định về xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết tại Việt Nam, Nghị định 20/2017/NĐ-CP (sau đây gọi là “NĐ 20”) ngày 24 tháng 2 năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành, yêu cầu các doanh nghiệp phải soát xét giá chuyển giao và xác định sự phù hợp theo nguyên tắc giá thị trường của giá giao dịch trong các giao dịch với bên liên kết.

 

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ

Chúng tôi tiến hành phân tích và xác định giá chuyển nhượng trong các giao dịch kinh doanh giữa khách hàng và các bên liên kết của họ:

Đối với giao dịch vay và trả lãi vay sẽ được xem xét phương pháp chứng minh phù hợp.

Đối với giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa khách hàng và các bên liên kết của họ (chiếm tỷ lệ bao nhiêm % - tỷ lệ trọng yếu ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh), giao dịch mua hàng hóa dịch vụ với bên liên kết chiếm tỷ lệ bao nhiêu % (không cần chứng minh riêng cho giao dịch này), do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu và lựa chọn phương pháp xác định giá như sau:

6.1. Nghiên cứu và lựa chọn phương pháp xác định giá

6.1.1. Hướng dẫn của OECD

OECD đã đưa ra năm phương pháp thiết lập những điều kiện đánh thuế trong giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết phù hợp với nguyên tắc xác định giá thị trường. Các phương pháp đó bao gồm 3 phương pháp giao dịch truyền thống (Phương pháp so sánh giá độc lập, phương pháp giá bán lại và phương pháp giá vốn cộng lãi) và 2 phương pháp liên quan đến lợi nhuận giao dịch (phương pháp tách lợi nhuận và phương pháp so sánh lợi nhuận). Ở Việt Nam, Bộ tài chính cũng chấp thuận sử dụng 5 phương pháp trên trong việc xác định giá thị trường.

Tiêu chuẩn xác định giá thị trường được áp dụng để xác định giá trị thị trường trong các giao dịch mua bán qua lại giữa các công ty. Tiêu chuẩn xác định giá thị trường là phương pháp được quốc tế thừa nhận, dùng để kiểm tra tính hợp lý của các giá trị giao dịch giữa các bên liên kết.

6.1.2. Quy định về xác định giá chuyển nhượng của Việt Nam

TT66 hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xác định giá trị thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết làm căn cứ kê khai xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh. Đứng trên quan điểm kỹ thuật thì các quy định về xác định giá chuyển nhượng theo NĐ20 được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn xác định giá thị trường của OECD.

Các phương pháp xác định giá thị trường của sản phẩm trong giao dịch liên kết được quy định cụ thể bao gồm:

 • Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập;
 • Phương pháp giá bán lại;
 • Phương pháp giá vốn cộng lãi;
 • Phương pháp tách lợi nhuận;
 • Phương pháp so sánh lợi nhuận;

Tuỳ theo từng phương pháp cụ thể, giá thị trường của sản phẩm có thể được tính trực tiếp ra đơn giá sản phẩm hoặc gián tiếp thông qua tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất sinh lời của sản phẩm.

Phương pháp xác định giá phù hợp nhất được lựa chọn dựa vào các yếu tố sau:

 • Mức độ so sánh thực tế của các giao dịch giữa các bên liên kết với các giao dịch của các bên độc lập.
 • Tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu dùng để so sánh trong các giao dịch.
 • Độ tin cậy của việc đưa ra các giả định so sánh.
 • Mức độ ảnh hưởng của việc điều chỉnh khi dữ liệu trong các giao dịch là không chính xác hoặc các giả định không đúng với thực tế.

Sau khi tìm được phương pháp tiếp cận phù hợp nhất với hoạt động của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra các lập luận và bằng chứng thuyết phục nhất, tin cậy nhất để khẳng định số liệu trên báo cáo chuyển giá của khách hàng là phù hợp với giá thị trường và là cơ sở để giải trình và bảo vệ số liệu với cơ quan thuế và cơ quan thanh tra.

Khách hàng tiêu biểu

Vì sao chọn chúng tôi

VỀ PHƯƠNG NAM

VỀ PHƯƠNG NAM

Năng lực lõi của Công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên tính chuyên nghiệp, tận tâm, chất lượng của dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn...

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng khẳng định cùng với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào con người, Phương Nam phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiểm...

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Phương Nam luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp tối ưu cho quá trình phát triển của từng khách hàng. Phương Nam góp phần làm lớn mạnh cộng đồng...

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi luôn duy trì và mở rộng tối đa kênh giao tiếp với khách hàng, để lắng nghe và giải quyết nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Nỗ lực...

Bản tin

Vi phạm quy định về Kế Toán có thể ngồi tù đến 20 năm từ ngày 01/01/2018

Căn cứ quy định: – Theo điều 200, điều 221 Bộ Luật hình sự 2015 – Điều 1, Điều 2 Luật..

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ 1/1/2018

CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 2 LUẬT BHXH SỐ 58/2014QH13 NGÀY 20/11/2014 - CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUYẾT..

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018 Theo quy định tại Thông tư số..

Thông tư 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán..

Chat Live Facebook