• Địa chỉ
    CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  • Email:
    hcm@saac.com.vn

  • Hotline:
    0909012357

Chi tiết

Mô tả các công việc của nhân viên kế toán tổng hợp trong DN

Rất nhiều bạn sinh viên kế toán mới ra trường chưa hình dung được ngoài thực tế thì kế toán tổng hợp phải làm những việc gì. Sau đây Công ty Kiểm toán Phương Nam xin mô tả các công việc của người kế toán tổng hợp phải làm trong DN thực tế chi tiết và cụ thể hàng ngày, tháng, quý, năm:

 

 I. Trách nhiệm và công việc của kế toán tổng hợp:

 Đầu năm cần làm những việc sau: Công việc kế toán cần làm đầu năm.

 1. Công việc hàng ngày: 

- Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện Thu tiền/Chi tiền,...

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập - Xuất - Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho. 

 2. Công việc hàng tháng: 

- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương. 

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ. 

- Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng;

- Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Lập các Báo cáo Thuế theo quy định.   

+ VD: Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN.. 

- Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN, Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu ...).

 3. Công việc hàng quý: 

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý (Nếu DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý).

- Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý. Thuế TNDN: Không cần nộp tờ khai. Tự tính số tiền thuế TNDN (Nếu có phát sinh thì đi nộp tiền thuế TNDN).

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

- Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý).

- Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

 4. Công việc hàng năm:

a. Đầu năm:

 - Nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động). Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với nhưng doanh nghiệp mới thành lập).

 - Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như:    

+ Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ.

+ Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới. 

 b. Cuối năm:

 - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

 - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm. Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN. Lập báo cáo tài chính.

 - Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý).  In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,....).

 II. Quyền hạn : .

 - Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai.

 - Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định. 

 III. Quan hệ công việc: 

 1. Quan hệ nội bộ:

 - Tất cả các nhân viên, phòng ban trong công ty.

 - Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán.

 - Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên. 

 2. Quan hệ bên ngoài: Cục thuế.

 - Ngân hàng.

 - Khách hàng.

 - Nhà cung cấp.

Vì sao chọn chúng tôi

VỀ PHƯƠNG NAM

VỀ PHƯƠNG NAM

Năng lực lõi của Công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên tính chuyên nghiệp, tận tâm, chất lượng của dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn...

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng khẳng định cùng với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào con người, Phương Nam phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiểm...

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Phương Nam luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp tối ưu cho quá trình phát triển của từng khách hàng. Phương Nam góp phần làm lớn mạnh cộng đồng...

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi luôn duy trì và mở rộng tối đa kênh giao tiếp với khách hàng, để lắng nghe và giải quyết nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Nỗ lực...

Bản tin

Vi phạm quy định về Kế Toán có thể ngồi tù đến 20 năm từ ngày 01/01/2018

Căn cứ quy định: – Theo điều 200, điều 221 Bộ Luật hình sự 2015 – Điều 1, Điều 2 Luật..

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ 1/1/2018

CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 2 LUẬT BHXH SỐ 58/2014QH13 NGÀY 20/11/2014 - CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUYẾT..

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018 Theo quy định tại Thông tư số..

Thông tư 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán..

Chat Live Facebook