• Địa chỉ
  CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

 • Email:
  hcm@saac.com.vn

 • Hotline:
  0909012357

Chi tiết

Thông tư số 97/2017/TT-BTC về quản lý tiền lương Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm

Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại NĐ số 52/2016/NĐ- CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.

 • Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017, và thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Theo đó, thời hạn trích lập quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên thay đổi như sau:
  • Công ty TNHH MTV phải chuyển 80% số tiền lương về quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên trước ngày 15 mỗi tháng (quy định tại Thông tư 221/2013/TT-BTC là trước ngày 15 tháng đầu của mỗi quý).
  •  Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên sẽ được nhận 80% tiền lương trước ngày 20 hàng tháng (Thông tư 221/2013/TT-BTC không quy định cụ thể ngày trả lương).
  • Kết thúc năm tài chính, số tiền lương còn lại sẽ được công ty chuyển về quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương. Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên có thể nhận hoặc không được nhận số tiền lương còn lại.

Cùng chuyên mục

Khách hàng tiêu biểu

Vì sao chọn chúng tôi

VỀ PHƯƠNG NAM

VỀ PHƯƠNG NAM

Năng lực lõi của Công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên tính chuyên nghiệp, tận tâm, chất lượng của dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn...

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng khẳng định cùng với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào con người, Phương Nam phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiểm...

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Phương Nam luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp tối ưu cho quá trình phát triển của từng khách hàng. Phương Nam góp phần làm lớn mạnh cộng đồng...

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi luôn duy trì và mở rộng tối đa kênh giao tiếp với khách hàng, để lắng nghe và giải quyết nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Nỗ lực...

Bản tin

Vi phạm quy định về Kế Toán có thể ngồi tù đến 20 năm từ ngày 01/01/2018

Căn cứ quy định: – Theo điều 200, điều 221 Bộ Luật hình sự 2015 – Điều 1, Điều 2 Luật..

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ 1/1/2018

CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 2 LUẬT BHXH SỐ 58/2014QH13 NGÀY 20/11/2014 - CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUYẾT..

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018 Theo quy định tại Thông tư số..

Thông tư 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán..

Chat Live Facebook